Cardigan Archives Compare

Slouží k "porovnání" (nalezení shodných předků) pro dva různé jednice na základě "pedigree" z Cardigan Archives.

Do vstupních políček Corgi A/B vložte URL adresu (okopírováním z adresního řádku prohlížeče) pro zvolené jedince z Cardigan Archives z detailu vyhledaného jedince po kliknutí na "Printable version of pedigree without images". Pronaší Betty je to například toto URL "http://www.cardiped.net/printable_pedigree.php?id=110833&gens=4&images=no". Maximální počet porovnávaných generací (parametr gens v URL) je 8.

Po kliknutí na "Porovnat" se zobrazí níže oba rodokmeny kde shodní jedinci (podle jména) budou zvýraznění červeně.